Klinik Tanı & Toksikoloji

Araştırma, geliştirme ve teşhis amaçlı analitleri belirlemek için teşhis reaktifleri, sarf malzemeler ve cihazların üretiminde uzmanlığını kanıtlamış firmalar ile çalışıyoruz. Yüksek kaliteli laboratuvar çözümleri otomasyonu, analiz ve teşhis ürünleri sağlıyor, bu konuda gelişmiş hizmetler sunuyoruz. Klinik laboratuvarlarda verimliliğinizi artırmak ve laboratuvarlarınızın güvenliğini geliştirmek için destek oluyoruz. Kullanımı kolay, maliyet avantajı sağlayan sistemler ve yüksek kaliteli ürünler ile her boyuttaki laboratuvarın bugün ve gelecekte gelişen iş yüklerini yönetmek için analiz kapasitesini artırmasına yardımcı oluyoruz.