Thermo Scientific

 

Thermo Scientific bilime hizmette bir dünya lideri olmakla birlikte, dünyanın en büyük analitik cihaz üreticisidir.

Bu liderlik için müşteri ihtiyaçları önceden tahmin ederek 'Analitik Hasssisyete Bağlılık' anlayışı ile çalışmalarını sürüdürmektedir.

Misyonu , Müşterilerinin dünyayı daha sağlıklı ve güvenli hale getirmelerini sağlamaktır. 

Müşterilerin karmaşık, analitik zorluklarını çzömek veya laboratuvarlarındaki verimliliği arttırmak ve onları desteklemek birincil önceliğidir.

Thermo Scientific ürünleri, ekipman, yazılım, hizmet ve sarf malzemeleri ilaç sektöründen akademik çalışmalara, gıda güvenliğinden, petrokimyaya , klinik ve kriminal çalışmalardan biyoteknolojiye kadar geniş sektöre hizmet etmektedir. 

Analitik sektördeki geniş ürün yelpazesinde Kromatografi'den, Kütle Spektrometresi'ne, Elementel Analiz'den Molekuler Spektroskopi'ye, Numune Hazırlamadan, Klinik Tanıya kadar uzanmaktadır.

RedoksLAB Thermo Scientific Markasını Türkiye Tek Yetkilisidir. 


Firmanın Web Sitesi

Ürünler