Recipe

 

30 yılı aşkın süredir klinik tanıya yönelik HPLC,  LC-MS / MS  kitleri, kalibratörleri, kontrol ve internal standartların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesinde  dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir. 

  • Recipe HPLC(ClinRep)  LC-MS/MS (ClinMass)  Kitleri Klinik Toksikoloji ve Adli Laboratuvarlarda Teşhis Ve Terapötik (TDM) İzleme İçin Tasarlanmıştır.
  • Recipe Kalibratörleri (ClinCheck) Günlük Laboratuvar Sonuçlarının Doğruluğunu Ve Kesinliğini Sağlamaktadır.
  • Recipe Kontrol Standartları (ClinMass)  Analizlerin İç Standardizasyonu İçin Tasarlanmıştır. 

Firmanın Web Sitesi

 

Ürünler