Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği incelemelerinde araştırmadan, gıda testlerine ve izleme işlemlerine kadar geniş bir alanda sunduğumuz yenilikler ve uzmanlığımız ile hızlı ve sürekli üstün sonuçlar…


Gıda üreticilerinin zorlandığı konular arasında ham madde kalitesi ve ürün kalitesi ve içeriğin yanı sıra gıda güvenliğinin sağlanması, işlenmiş gıda, içecek ve ambalaj tutarlılığı ve uygunluk testleri ve özel denetimlere yönelik gereklilikleri yerine getirmek, ürün ile ilişkili riskler gelmektedir.
 
Tüm bu zorlukları aşmak için gıda güvenliği incelemelerinde; araştırmadan, gıda testlerine ve izleme işlemlerine kadar geniş bir alanda sunduğumuz sistemler, ekipman, sarf malzemeler, kimyasallar, reaktifler ve yazılım olanaklarına ulaşın… Yönteme dayalı yenilikler ile danışmanlık ve uygulama desteği konusunda uzmanlığımızdan faydalanarak tüm süreçlerde hızlı ve sürekli üstün sonuçlar elde edin.
 
İş akışınız boyunca doğru örneklemeyi kolaylaştıran, numune hazırlama aşamalarında otomasyon sağlayan, etkin bilgi yönetimi ile doğru analizler gerçekleştiren cihaz ve sistemlerimiz ile bitmiş üründe kalite  ve içeriğin yanı sıra gıda güvenliğini kontrol edin.