TSQ 9000 Triple Quadrupole GC-MS/MS System

  • Vacuum Probe Interlock ile vakumu kaybetmeksizin iyon kaynağı değiştirme/temizleme 
  • V-lock ile vakumu kaybetmeksizin kolon değiştirme olanağı
  • ExtractaBrite, AEI, CI (PCI/NCI) iyon kaynakları
  • 20.000 Da/s tarama hızı
  • AutoSIM, t-SIM, t-SRM, SRM/FS, t-SRM/FS analiz modları: kolay metod oluşturma
  • En yüksek dedeksiyon limiti (IDL≤ 0,4 fg)
  • Bakım gerektirmeyen kuadrupol ve gürültü azaltıcı eksen dışı, iyon yönlendirici ön filtre dizaynı
  • %100 kullanım ömürlü dual yapıda renyum flamentler
  • TargetQuan Software - Dioxin/Furan analizlerinde kolay hesaplama