Triton Series Multicollector Thermal Ionization Mass Spectrometer

  • Değerli numunelerinizin yüksek hassasiyetli izotop oranı ölçümlerine uygunluk
  • Uygulama Alanları –Jeolojik numunelerinizin tarihlendirilmesi, yaş analizleri ve nükleer malzemelerin izotopik kompozisyonları vb.