TriPlus RSH Autosampler

  • Yüksek hassasiyet, kısa analiz süresi
  • nm ve µm kalınlıklı ince tabakalarda çok hassas derinlik profili
  • Yüksek çözünürlük sayesinde Ni alaşımı gibi karmaşık matrikslerde kolay interferans
  • Yüksek tarama hızı (manyetik/elektronik)
  • Farklı çözünürlük seçenekleri (300, 4000, 10000)
  • Geniş dinamik dedeksiyon aralığı (›10¹²)