Recipe

ClinChek  Kontrolleri  günlük laboratuvar sonuçlarınızın doğruluğunu ve kesinliğini sağlamayı amaçlamaktadır. İnsan kaynaklı doğal matrisler tercihen imalat için kullanılır. 
Özenle seçilen hammaddeler ve  EN ISO 13485' sertifika sistemi ile düzenli olarak tekrarlanan kalite kontrol programlar  ve ürünleri yüksek kalitesini garanti eder.