Q Exactive HF Orbitrap LC-MS/MS System

  • Rutin analizlere uygunluk
  • Tek enjeksiyonda kalitatif/kantitatif analiz olanağı
  • Yüksek  hassasiyet (Üçlü kuadrupol sistemlerinden dahadüşük dedeksiyon limiti)
  • 280.000 FWHM rezolüsyona çıkabilme olanağı
  • Yüksek kütle doğruluğu - 1ppm
  • Uygulama Alanları: Gıda, Çevre, Veteriner İlaç, Doping,  Multitoksin, Adli Toksikoloji, Klinik uygulamalar vb.