Orbitrap Exploris Mass Spectrometer

  • Q Exactive serisine upgrade edilebilme imkanı
  • Rutin analizlere uygunluk
  • Yüksek verimli tarama, bileşik tanımlama ve miktarsal analiz
  • AIF, CID, HCD parçalama teknikleri
  • 140.000 FWHM rezolüsyona çıkabilme olanağı
  • Yüksek kütle doğruluğu - 1ppm
  • Uygulama Alanları: Gıda, Çevre, Veteriner İlaç, Doping,  Multitoksin, Adli Toksikoloji, Klinik uygulamalar vb.