Orbitrap Eclipse Tribrid Mass Spectrometer

  • 1.000.000 FWHM rezolüsyona çıkabilme olanağı
  • Tribrid™ Kütle Spektrometresi -  Quadrupole/Ion Trap/Orbitrap ve UVPD
  • İyonizasyon teknolojilerinin aynı sistemde buluşması
  • 3 Kütle analizörü ile eş zamanlı analiz imkanı
  • EASY ETD (Electron Transfer Dissociation) olanağı
  • Uygulama Alanları: Proteomics, Metabolomics, Genomics, Glikan, PTM vb.