Neptun Series High Resolution Multicollector ICP-MS

  • Jet Interface - Yüksek kütle çözünürlüğü ve hassasiyet
  • 1013 ila 1010 ohm amplifikatörlü değişken çoklu dönüştürücüler
  • Çoklu ayrık elektron çoğaltıcılar
  • Çift RPQ seçeneği sunan çift odaklamalı sistem