LTQ XL LinearIon Trap Mass Spectrometer

  • Dual Pressure Linear Ion Trap
  • CID, PQD, ETD ve HCD iyonizasyon yapabilme olanağı
  • LC-MSⁿ olanağı (n=10)
  • Lineer doğrusallık 10⁶