ISQ 7000 Single Quadrupole GC-MS System

  • Vacuum Probe Interlock ile vakumu kaybetmeksizin iyon kaynağı değiştirme/temizleme 
  • V-lock ile vakumu kaybetmeksizin kolon değiştirme olanağı
  • ExtractaBrite, AEI, CI (PCI/NCI) iyon kaynakları
  • 20.000 Da/s tarama hızı
  • En yüksek hassasiyet (1 pg OFN için S/N değeri 2000:1)
  • Bakım gerektirmeyen kuadrupol ve gürültü azaltıcı  eksen dışı, iyon yönlendirici ön filtre
  • AutoSIM ve t-SIM özelliği: kolay metod oluşturma
  • %100 kullanım ömürlü dual yapıda renyum flamentler