iCAP TQ ICP-MS

 

  • Üçlü kuadrupol teknolojisi ile üstün girişim giderme yeteneği
  • Zorlu matrikslerde iz elementlerin nicel tayini
  • Dört farklı çarpışma ve reaksiyon gazı kullanabilme olanağı
  • Benzersiz Reaction Finder özelliği - Kolay metot geliştirebilme
  • Ultra düşük dedeksiyon limitleri (ppt) ³²S < 200 ³¹P <50
  • Se < 1