iCAP RQ ICP-MS

  • Üstün plazma kararlılığı
  • Qcell İnterferans Giderme - Low-mass cut off   özelliği sayesinde poliatomik girişimleri
  • oluşmadan engelleyebilme imkanı
  • 60sn kadar kısa bir zamanda koni değişimi
  • Quic k-Connect örnek giriş bağlantısı özelliği ile hızlı ve kolay kullanım
  • Helium Kinetic Energy Discrimination (He KED) modunda tüm analitlerin ölçümü