iCAP 7400 ICP-OES

  • Gerçek simultane - eş zamanlı analiz yapabilme özelliği
  • Duo (Axial/Radial) ya da Radial görüş
  • 166 - 847 nm arası çalışma aralığı
  • 200 nm’de 7 pm çözünürlük
  • Üstün plazma kararlılığı
  • Full Frame özelliği – Kalibrasyon eğrisi oluşturmadan kalitatif ve kantitatif çalışabilme olanağı
  • 66 element için <1ppb dedeksiyon limiti
  • Tüm gaz akışları Kütle Akış Kontrollü (MFC)
  • CID 86 dedektör teknolojisi