Exactive GC Orbitrap GC-MS System

  • Rutin analizlere uygunluk
  • Yüksek hassasiyet (Üçlü Kuadrupolsistemlerinden daha düşük dedeksiyon limiti)
  • 100.000 FWHM rezolüsyona çıkabilme olanağı
  • Yüksek kütle doğruluğu - 1ppm
  • Uygulama Alanları: Gıda, Çevre, Pestisit, Doping, Adli Toksikoloji, Dioxin, Furan vb.