Element Series HR-ICP-MS

  • Numune hazırlama olmadan eser seviyelerde doğru ve güvenilir analizler
  • pg/L seviyesinde çalışabilme imkanı
  • Kütle çözünürlüğü 20.000 FWHM ayarlayabilme imkanı
  • Uygulama Alanları - Yarı iletken, jeolojik örnek, malzeme bilimi vb.