Dionex AutoTrac 280 Solid-Phase Extraction Instrument

  • Kısa sürede yüksek hacimli numune hazırlama olanağı: 4L’ye kadar çalışabilme
  • Aynı anda 6 adet numune yükleme kapasitesi
  • Ekstraktı istenilen solventte toplama olanağı 
  • Hafızaya yüklü 24 adet EPA metodu