DFS Magnetic Sector GC-HRMS System

  • Vacuum Probe Interlock – Vakumu kaybetmeksizin iyon kaynağı değiştirme/temizleme ve filament değiştirme olanağı
  • 2-6000 Da kütle aralığı
  • 10.000 Da/s tarama hızı
  • Yüksek rezolüsyonda çalışabilme olanağı > 60.000
  • Kütle doğruluğu < 2ppm
  • EI, CI, FAB VE FD/FI iyon kaynakları ile çalışabilme olanağı
  • Dioksin / POP analizleri için Gold Standart Method