Biochrom 30+ Series

  • Kolon sonrası türevlendirme tekniği ile güvenilir aminoasit analizi 
  • Klinik, farmasötik, proteomiks, gıda ve yem endüstrisinde hızlı ve spesifik aminoasit analizi
  • Analize hazır, valide edilmiş analiz kitleri
  • Ergonomik dizayn ve kolay bakım olanakları