Inorganic Ventures

Inorganic Ventures 1985 yılından bugüne, üst sınıf sertifikalı referans malzemeleri (CRM'ler) üretmektedir. CRM'leri kararlı, uyumlu, NIST izlenebilir şekilde tasarlanmış, ISO 17034 ve ISO 17025 yönergelerine göre üretilip test edilmektedir. ICP, ICP-MS, IC, atomik absorpsiyon, ve QC uygulamaları için hemen hemen tüm inorganik CRM'ler üretilmektedir. Özel ihtiyaçları karşılayacak spesifik standartlar alanında uzmanlaşan Inorganic Ventures ISO 9001 belgelerine sahiptir. 

Firmanın Web Sitesi

Inorganic Ventures, Inc.

Ürünler