Rocket Synergy Evaporator

  • Klasik numune uçurma yöntemlerinden 5 kat hızlı
  • Düşük basınç buhar ısıtma teknolojisi ile çok hassas buharlaştırma
  • İstenilen son hacime kadar buharlaştırma fonksiyonu
  • Sample Genie özelliği ile GC, LC oto-örnekleyici vialine direkt buharlaştırma
  • 6 adet 450 mL flask kullanımı

https://www.redokslab.com/Themes/Shared/Plugins/jquery-validation/js/localization/messages_en.min.js