Dionex™ ASE™ 350 Accelerated Solvent Extraction System

  • 24 numuneyi aynı anda yükleyebilme olanağı
  • Harcanan solvent miktarlarını azaltma
  • Kısa ekstraksiyon süresi - ortalama 20 dk
  • Farklı miktarlarda numune yükleme seçeneği: 10, 22, 34, 66, 100 ml
  • Katı-Sıvı, Sıvı-Sıvı ekstraksiyon olanağı
  • Aynı metotta 3 farklı solvent ile ekstraksiyon gerçekleştirebilme

https://www.redokslab.com/Themes/Shared/Plugins/jquery-validation/js/localization/messages_en.min.js