TC/EA High Temperature Conversion / Elemental Analyzer

Thermo Scientific TC/EA Yüksek Sıcaklık Dönüşüm/Elementel Analizör

  • Thermo Scientific TC / EA, katı ve sıvı yığın numuneler üzerinde on-line oksijen ve hidrojen izotop oranı analizlerine, sürekli akış IRMS’in avantajlarından yararlanmayı mümkün kılan teknolojik bir devrimdir.
Uzun yıllar boyunca, 13C/12C, 15N/14N ve 34S/32S için organik yığın numunelerin on-line izotop oranı analizleri, geleneksel Elementel Analiz Cihazı - Sürekli akış izotop oranı MS (IRMS) - ile hızlı, kolay ve hassas bir şekilde yapılmıştır. Organik ve inorganik maddelerdeki 18O/16O ve D / H oranı ölçümü geçmişte off-line örnek hazırlamayı sınırlandırmaktaydı. Thermo Scientific TC / EA, katı ve sıvı yığın numunelerden on-line oksijen ve hidrojen izotop oranı analizlerine sürekli akış IRMS yararlarını(avantajlarını) sunan teknolojik bir devrimdir.
 
Organik ve İnorganik numunelerdeki 18/O/16O ve D / H doğrudan analizi
·Yüksek numune verimi ile otomatik analiz
·Sadece gerektiği kadar numune miktarları
·Düşük boşluklar ve ihmal edilebilir bellek
·Organik, su ve seçilmiş inorganik bileşiklerden oksijen izotop oranları
·Organik bileşikler ve sudan hidrojen izotop oranları
·Nitratlardan azot ve oksijen izotop oranları
·Ayrıca, piroliz olarak da anılan, niceleyici yüksek sıcaklık dönüştürme, bileşikteki mevcut oksijenin CO’ya ve mevcut hidrojenin H2 ‘ye dönüştürüldüğü yeni bir tekniktir.
·Bu süreç, yüksek bir sıcaklıkta, tipik olarak 1400°C ‘yi aşan bir sıcaklık, indirgeyici bir ortamda hızlı ve niceleyici olarak gerçekleşir.
·TC / EA hazırlama sistemi ve ConFlo III arayüzü kombinasyonu, dönüşüm reaksiyonu, gazların ayrılması, IRMS’e transfer ve standart gazlara karşı referanslamayı kolaylaştırır.
·Özel (tescilli) reaktör, yüksek sıcaklıkta, ne numune ne de reaksiyon gazlarının oksijen içeren yüzeylerle temasını engelleyen camsı karbon dolgulu camsı karbon tüpler içermektedir.
·Sadece bu teknoloji bileşik tipinde kısıtlama olmaksızın bellekten bağımsız (boş bellek) bir dönüşüm reaksiyonu sağlar (belleksiz dönüşüm reaksiyonu).
·Aynı zamanda TC / EA ‘nın da bir parçası olan reaksiyon gazları izotermal bir gaz kromatografisinde ayrılır.
·Gazlar, ConFlo III arayüzü üzerinden IRMS’ye kabul edilir.
·ConFlo III arayüzü, her bir örnek gaz pikinin tek tek referansını sağlayan, otomatik numune gaz seyreltme ve referans gaz sinyal (titreşimlerinin) üretimini sağlar.
 

 

Teknik dokümanları görmek istiyorsanız, lütfen giriş yapın veya kayıt olun.