Kiel IV Carbonate Device for Isotope Ratio MS

Thermo Scientific İzotop Oranı MS için Kiel IV Karbonat Cihazı

  • Thermo Scientific KIEL IV karbonat cihazı yılda 10.000 'den fazla örnek için nihai izotop hassasiyetinde tam otomatik uzun süreli performans sağlar
  • Analitik işlemlerim tam otomasyonu yoluyla, reaksiyondan ölçüm sonuçlarının raporlanmasına kadar, yüksek verim sağlarken, 10 kV Thermo Scientific MAT 253 veya 3-kV DELTA V izotop oranı kütle spektrometresi ile eşleşmiş KIEL IV Karbonat Cihazı, en yüksek hassasiyet en yüksek doğrusallık gerektiren işler için tüm gereksinimlerini karşılar.
Karbonat örneklerin izotop oranı analizleri paleoklimatik yeniden yapılandırmak (rekonstrüksiyon) işlemlerinde giderek önem kazanmaktadır.
Küçük karbonat numunelerinin izotop oranı analizi gereksinimi biyojenik karbonat (örneğin foraminifer, kabuklular, brachiopodlar, otolitler, mercanlar) çalışmalarında ortaya çıkmıştır.
 
Bireysel organizmaların büyüme bölgelerinden alınan numunelerdeki karbonat çalışmaları ve sondaj çekirdeklerinden alınan mikro fosillerin yüksek çözünürlüklü çalışmaları, geniş bir dinamik aralıkta yüksek hassasiyet ve doğruluk performansı ve verimlilik sağlayabilen analitik bir sistem gerektirilmektedir.
 
  • Karbonatların nihai izotop hassasiyeti için benzersiz ısı kontrollü reaksiyon kabini
  • Yüksek numune verimi için asit dozaj vanasına sahip iki bağımsız reaksiyon hattı
  • Küçük karbonat numunelerinden viskoz CO2 akış sağlayan yeni mikro hacim
  • Standart-numune basınç ayarı sırasında CO2 numune tüketimini azaltmak "Hızlı körük" stratejisi
  • Toplam işlem kontrolü ve herhangi bir zamanda tüm hazırlık ve ölçüm işlemleri için tam bir fikir sağlamasına yönelik veri günlük dosyası
  • Entegrasyon döngüsü başına 80 veri noktasına kadar çözünürlüğe sahip veri toplama gerçek zamanlı bilgisi için zaman dilimleme
 
Analitik işlemlerim tam otomasyonu yoluyla, reaksiyondan ölçüm sonuçlarının raporlanmasına kadar, yüksek verim sağlarken, 10 kV Thermo Scientific MAT 253 veya 3-kV DELTA V izotop oranı kütle spektrometresi ile eşleşmiş KIEL IV Karbonat Cihazı, en yüksek hassasiyet en yüksek doğrusallık gerektiren işler için tüm gereksinimlerini karşılar.

 

Teknik dokümanları görmek istiyorsanız, lütfen giriş yapın veya kayıt olun.