FLASH 2000 NC Analyzer

Thermo Scientific FLASH 2000 NC Analyzer

 • FLASH 2000 NC Analizör, jeolojik ve tarım malzemelerinde bulunan azot ve karbonun hızlı, hassas ve çevreye zarar vermeden belirlenmesine olanak sağlar.
 • Deniz, nehir, göl ya da musluk suyunun filtrasyonu ile elde edilen toprak, çökelti (tortu) veya parçacık halindeki maddeler gibi jeolojik ve tarım malzemelerindeki azot ve karbonu belirlemek için kullanılmaktadır.
 • Jeoloji ve agronomi laboratuvarlarının doğal mutasyonlar veya kirlilik nedeniyle malzemelerde meydana gelen varyasyonları takip etmesi amacıyla karbon ve azotun doğru belirlenmesini kullanım kolaylığı ve kapsamlılığı ile sağlayan güçlü ideal bir cihazdır.
 •  Üretilen elementel gazların doğru ve hassas bir şekilde belirlenebilmesi için numunenin tam yanmasını sağlayan iyi bilinen Flash Dinamik Yanma işlemine dayanmaktadır
 • Organik veya inorganik bir numune için uygunluk; oksidasyon reaktörü 1800 ° C gibi bir sıcaklığa ulaşır bu da elementel gazların içerisinde refrakter malzeme içeren numunelere bile dönüşmesine olanak sağlar,
 • Seyreltme, gaz odası, gaz numune alma vanası, bölme, ya da tasfiye ve tuzak yolu gibi sapma veya hata getirebilir işlemler olmadan bileşikleri gaza haline getirir;
 • Hızlı bir analitik döngü sağlar, hızlı metodolojisi tam bir numune karakterizasyonu için beş dakikadan daha kısa sürer
 • İşlem katı veya sıvı otomatik numune alma cihazı ile analizlerde rahatlık sunmaktadır
 • Son derece hassas ısı iletkenlik detektörüne bağlı özel kromatografi kolonu 100 ppm ile %100 geniş algılama aralığı sağlar
 • Azot tayini için Kjeldahl ve organik karbon tayini için ise Pringer ve Lee/walkley Black geleneksel yöntemlerinden farklı olarak, FLASH 2000 N / Protein Analyzer ile işlemler herhangi bir toksik veya kirletici madde içermez
 • Egzoz fanları ve duman davlumbazına olan ihtiyacı ve analitik kalıntılarının pahalı imha işlemlerini ortadan kaldırır
 • Daimi tekrarlanabilirlik ve az sayıda kalibrasyona olanak sağlayan elektronik taşıyıcı gaz kontrolleri sayesinde elde edilen doğruluk ile birleşen tasarım sadeliği
 • Çok kısa cihaz bakım süresi sunan sistem
 • NC analizleri geniş piyasa uygulama ağına yetişebilmek için herhangi bir zamanda analizörü değiştirme olanağı sağlar
 • Özel Eager Xperience yazılım hemen hemen her analitik gereksinimi karşılar (verileri değerlendirmek ve sunmak, QC laboratuvarları için kişiselleştirilmiş raporlama ve özel seçenekler sağlamak)
 • Azot / Karbon / Hidrojen / Kükürt veya sadece Kükürt için eşzamanlı otomatik belirlenme durumuna yükseltilebilme; ön numune muamelesinden sonra TOC verileri alabilme
 
Uyumluluk:
 
            Sistem, Azot ve Karbon İzotop Radyasyonlarının doğru belirlenmesi için bir IRMS (İzotop Oranı Kütle Spektrometresi) ile bağlanabilir. MAS 200R Evrensel Otoörnekleyici ve AI 3000 - AS 3000 Sıvı Oto örnekleyici cihazlarıyla uyumludur.
 
Sertifikalar:
 
            Resmi Yöntem ve her tür toprak, kaya ve diğer jeolojik malzeme için uygulanan çok sayıdaki uluslararası dairesel denetim testlerine cevap verecek şekilde onaylanmıştır.

 

Teknik dokümanları görmek istiyorsanız, lütfen giriş yapın veya kayıt olun.